ВАЖНИ СА СОРТОВЕТЕ, ВНЕДРЕНИ В РОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО, С ПРОДУКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Алено сърце

Доц. Ганева, от тази есен родните градинари имат привилегията да обновят и оптимизират производството си с новия сорт домат „Алено сърце“, разработен в ИЗК „Марица“, който получи наградата в категория „Сортови семена и посадъчен материал“ на АГРА 2018. От позицията на селекционер и автор на сорта припомнете за читателите на сп. „Агроном“ колко време продължи работата по него ?
– За създаването на сорт „Алено сърце” бяха необходими осем години. След стабилизиране на желани признаци, сорта беше предложен за изпитване за Различимост, хомогенност и стабилност (РХС) в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Преминал успешно  двугодишно изпитване, сортът е признат от Експертна комисия през 2017 г. и защитен със сертификат №11128P2 от 12.12.2017 г. издаден от Патентно ведомство. Специално за сорта „Алено сърце“, до този момент, бяха необходими около 10 години. – Сортът „Алено сърце” е създаден чрез многократен  индивидуален отбор от местна популация, известна в България, като сорт домати „Биволско сърце“. Целта на отбора беше повишаване на добива, чрез увеличаване на броя на плодовете на съцветие, съответно броя на плодовете на растение, средната маса на плодовете и запазване на високата  биологична стойност и автентичен български вкус на сорта „Биволско сърце“. В селекционния процес взеха участие проф. д-р Галина Певичарова – химик, ръководител на лаборатория по качеството, проф. д-р Стойка Машева – фитопатолог и агроном, старши експерт Иванка Николова. Създаването на нов  сорт е труден и продължителен процес.
– Работата продължава и след признаването на сорта. Необходимо е да се произвеждат и предлагат автентични и качествени семена. Семепроизводството и сортоподдържането се извършва в института, от специалисти- агрономи, под прекия контрол на селекционера.
С какво сорт „Алено сърце“ се различава като характеристика от известните и търсени български розови домати?
– Сортът „Алено сърце” се отличава от българските розови домати най-вече по цвета. Плодовете са му алено червени (между 300 и 700 г) със сърцевидна форма. Той е с местен произход и притежава добрите качествени характеристики на традиционните български сортове. Плодовете са месести, плътни, без  целулоза, с нежна кожица, с оптимална твърдост и съхраняемост. Отличава се с отлични вкусови качества. Съчетава добър външен вид с приятно-кисел вкус и типичен доматен аромат – За какво производство е по-подходящ - полско или оранжерийно?
– Сортът „Алено сърце“ е с добра адаптивна способност. Може да се отглежда както в култивационни съоръжения - полиетиленови и стоманено-стъклени оранжерии, така и при полски условия за средноранно производство. При всички тях дава високи добиви. Дори при оранжерийни условия в полиетиленови оранжерии добивите стигат до 7 тона от декар.

Автор: 
Доц. д-р Даниела Ганева – директор на Институт по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“- Пловдив:
Брой : 
Март 2018