Абонирайте се, за да четете пълния текст на статиите

ПРОИЗВОДСТВО НА ЯГОДИ В СВЕТА, ЕС-28 И БЪЛГАРИЯ

Ягоди

ЗНАЧЕНИЕ
Ягодата е една от най-ценените плодови култури, определящо се от редица биологични и стопански качества. Плододаването започва още през първата година и ягодите узряват рано напролет, когато на пазара няма достатъчно свежи плодове и зеленчуци. На малки  площи се получава голяма и ценна продукция. Замразяването на плодовете и възможностите за отглеждане в култивационни съоръжения позволява консумация през цялата година.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2019

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ ПРИ БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ

Българската флора е богата на лечебни и ароматни растения. Нашата страна има добри традиции в тяхното събиране от природата, култивиране на някои от тях и търговията с произведените суровини и продукти. Същевременно се забелязва, че естествените ресурси на лечебните растения са намалели значително през последното десетилетие. За това се налага тяхното отглеждане, но като се прилага и новото направление-биологичното земеделие. По данни на Световната здравна организация, днес около 80% от всички хора по света използват лечебни и ароматни растения.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ДАРИНА БОРИСОВА, ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2019

ПОВТАРЯЩА СЕ ТЕНДЕНЦИЯ ЗА РЪСТ В ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НИ ЗЕМЯ

ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НИ ЗЕМЯ

Стабилен и прогнозируем пазар, сочи анализът на БАСЗЗ.
Минималният ръст в покупните цени на земеделските земи у нас през 2018 г. е в рамките до 5%, сочи анализът на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ), представен на традиционен годишен семинар на браншовата организация.

Автор: 
Мариела Илиева
Рубрика: 
Брой : 
Май 2019

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЛЪНЧОГЛЕДА

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЛЪНЧОГЛЕДА

Слънчогледът е много взискателен към хранителните вещества в почвата. За получаване на 100 кг семена слънчогледът извлича 4,1 кг азот, 3,0 кг фосфор и 7,0 кг калий от декар. Хибридните сортове са по-взискателни и за оползотворяване на генетичните им заложби за добивност се налага торене с минерални торове. Нормите за торене се формират на база тип почва и запасеност, но в повечето случаи се тори в границите на 7-9 кг активен азот, 8-10 кг активен фосфор и 10-15 кг активен калий.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Рубрика: 
Брой : 
Май 2019

Страници

randomness