Абонирайте се, за да четете пълния текст на статиите

РАПИЦАТА – КУЛТУРА БЕЗ АНАЛОГ ПО ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Рапицата

Разговор с г-н Фредерик Гедж, мениджър Развойна дейност при зимната рапица в Европа

Автор: 
Интервюто взе: Людмила Господинова
Брой : 
Юни 2013

ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРАТА НА ЗЪРНЕНО ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ В ЕС-27

ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРАТА НА ЗЪРНЕНО ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ  В ЕС-27

Зърнено-житните култури са основата на световното земеделие, с решаваща роля за неговата икономика. С високото съдържание на калории и белтъчини теса основен източник за храна на човека и фураж за животните. Разнообразието на култури и голямата им пластичност е причина за разпространението им в почти всички климатични зони. Съвременната селекция е създала високодобивни сортове и хибриди със стабилна продуктивност.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2013

ЗЕМНАТА ЯБЪЛКА КУЛТУРА С УНИКАЛНИ СВОЙСТВА

ЗЕМНАТА ЯБЪЛКА

ПРОИЗХОД, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ. Земната ябълка (Helianthus tuberosus) е многогодишно растение от един и същ род и семейство със слънчогледа (сем.Астерацее) и на външен вид го наподобява: високи стъбла (до 3 м ), големи яйцевидни листа и ярко жълти цветове с диаметър 5-8 см, които

Автор: 
Агроном
Брой : 
124

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ В САЩ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ В САЩ

БАЗОВИ ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА САЩ. САЩ са най-голямата икономика в света с БВП $14.99 трилиона по номинална стойност ($ 48.3 хил. на човек от населението), следвани от Китай, Япония, Германия и пр. Само ЕС-27 има по-голям БВП от САЩ, но с по-малък на глава от населението (средно $32,664). САЩ притежават най-много земеделска земя на света – общо 4 112 000 кв. км, (45% от територията). Орните земи са 1 705 000. кв. км (18,1 % от територията и 41,5% от общата земеделска земя), пасищата и ливадите са 2 380 000 кв. км.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
124

Страници