Абонирайте се, за да четете пълния текст на статиите

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ В САЩ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ В САЩ

БАЗОВИ ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА САЩ. САЩ са най-голямата икономика в света с БВП $14.99 трилиона по номинална стойност ($ 48.3 хил. на човек от населението), следвани от Китай, Япония, Германия и пр. Само ЕС-27 има по-голям БВП от САЩ, но с по-малък на глава от населението (средно $32,664). САЩ притежават най-много земеделска земя на света – общо 4 112 000 кв. км, (45% от територията). Орните земи са 1 705 000. кв. км (18,1 % от територията и 41,5% от общата земеделска земя), пасищата и ливадите са 2 380 000 кв. км.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
124

НАДИГА СЕ ВТОРА ВЪЛНА ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ЗЪРНЕНО ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

statia-124-1

Защита на растенията през цялата вегетация от болести = здрави растения и високи добиви. Фенологичното развитие на зърнено-житните култури и климатичните прогнози правят актуален проблема с развитието и на втората вълна от болести - ръжди и септориози по класа. За да се достигнат максималните добивни възможности на културите е необходимо те да бъдат предпазени от заболявания през цялата вегетация. Към момента повечето стопани успяха да предпазят растенията си от първата инвазия на заболяванията, остава обаче проблема с видовете ръжди и септориози.

Автор: 
BASF
Брой : 
124

ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ФУНГИЦИДИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ (пшеница и ечемик)

ФУНГИЦИДИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ

През последните няколко години употребата на фунгициди в житни култури драстично се увеличи. Основната причина за това е, че земеделците видяха пряката връзка между фунгицидните приложения и повишаването на добива и качеството. Разбира се, не трябва да подценяваме и факта, че цените на житните култури се стабилизираха на едни относително добри нива, което дава възможност да се планират и по-високи инвестиции в тези култури.

Автор: 
Агроном
Брой : 
123

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ВИНОТО ФЛИРТ ИЛИ БРАК ПО СМЕТКА

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ВИНОТО

Вече няма съмнение - Земята става все по-топла. Повечето хора в умерените пояси се радват : по-малко разходи за отопление, повече радост за тялото, отхвърлило тежките зимни дрехи, повече възможности за пътуване и за живот на открито. Но... то идва, след като се замислим за причините и последиците от това климатично явление, наречено глобално затопляне.

Автор: 
Снежана Живкова
Рубрика: 
Брой : 
123

Страници

randomness