Абонирайте се, за да четете пълния текст на статиите

ТОПЛИННИТЕ ВЪЛНИ

Ниските добиви или провалянето на посевите с царевица и слънчоглед през тази година се дължи на необикновеното съчетание на почвена и атмосферна суша с екстремно високи температури, означавани като топлинни вълни (топлинен стрес). Топлинната вълна е период от много висока температура. Не съществува универсална дефиниция на явлението, което е специфично за даден район и се отнася към нормалната температура за определен сезон.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември 2012

ВРЕМЕ Е ЗА СЕИТБА

Йордан Костов обработва 6 хил. дка в района на Дупница, с. Тополница. Той бе домакин на демострационните полета в Югозападна България заети с посевен материал с марка SAATEN UNION, която се представлява у нас от RAPOOL България. На опитните полета българското представителство на немските селекционери изпитва, одобрява и предлага обогатен асортимент с високодобивни сортове житни култури, слънчоглед, царевица и др. Пшеницата заема 60% от земята, която стопанисва Йордан Костов.

Автор: 
Людмила Господинова
Рубрика: 
Брой : 
Септември 2012

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В ТУРЦИЯ

Турция е един от световните лидери в производството на свежи плодове и зеленчуци, известен с високото качество на продуктите, огромния продукционен капацитет и високо конкурентни търговски структури. С годишно производство на 44 млн. тона плодове и зеленчуци страната експортира 2.9 млн. тона, представляващи 6.6% от производството. Турция си е поставила амбициозната цел до 2023 г да достигне износ за 10 милиарда долара.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември 2012

СЯРНОТО ТОРЕНЕ НА РАПИЦАТА

Пурпурно оцветяване на листната периферия при дефицит на сяра

Сярата е четвъртия по значение хранителен макроелемент за растенията. В миналото ниското съдържание на сяра в почвите е било компенсирано от използването на обикновен суперфосфат (11%S). Нуждата от сярно торене се повишава при системното торене с високи норми NPК торове, получаване на високи добиви и намаляване на почвеното органично вещество. В последно време сярното торене стана по-актуално с въвеждането на високодобивни сортовe рапица.

РОЛЯ НА СЯРАТА В РАПИЦАТА

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември 2012

Страници