Абонирайте се, за да четете пълния текст на статиите

Светът на ориза

Светът на ориза

Оризът е сред най-важните земеделски култури, с решаващо значение за изхранването на световното население след пшеницата. По глобални площи и средни добиви е на второ място след пшеницата, а по обща продукция – на трето след царевицата и пшеницата. Той е основна храна на населението в Азия и Африка и отчасти на Южна Америка. Зърното е високо калорично и лесно смилаемо, което го прави особено подходящо за тропическите страни.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
120

Броколито деликатесна и ценна култура

Броколито деликатесна и ценна култура

ПРОИЗХОД ,СВОЙСТВА И ОПИСАНИЕ

Броколито (Brrassica oleracea var.botritis) е член на семейство зелеви и е тясно свързано с цветното зеле, брюкселското зеле и алабаша. Съществува известно объркване в литературата относно таксономията на цветното зеле (карфиол) и броколи. Броколито и карфиолът са деривати на зелето, селекционирани за техните незрели, деликатесни глави. Двете култури са със сходна морфология, изисквания и технология на отглеждане и използване.

Автор: 
Агроном
Брой : 
120

За тютюна - въпроси без отговор

За тютюна

Съгласно член 95, параграф 3 от Договора за членство в Европейския съюз, е приета за основа, висока степен на защита относно здравето, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, като се взима под внимание по-специално всяко ново развитие, основано на научни факти. В този контекст и като се имат предвид изключително вредните последици от консумацията на тютюн, опазването на здравето следва да бъде обект на приоритетно внимание.

Автор: 
д-р Стефка Киркова Институт по тютюна и тютюневите изделия
Брой : 
Ноември 2012

СУШАТА И ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ УВЕЛИЧИХА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА С МИКОТОКСИНИ

наличие на афлатоксин в мляко и млечни продукти

Във връзка със случая на наличие на афлатоксин в мляко и млечни продукти констатиран в района на село Радювене, област Ловеч, Българска агенция по безопасност на храните препоръчва на ловците и ловните дружини в района да НЕ консумират черен дроб и бъбреци от отстреляни животни.
Причинител за наличието на афлатоксин в млякото са остатъчните количества от жътвата на царевица в района, където животните са били на паша. Най-често афлатоксините се срещат в храни и фуражи в следствие на гъбично замърсяване от плесени, главно Aspergillus flavus и A. parasiticus в

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Ноември 2012

Страници