Абонирайте се, за да четете пълния текст на статиите

СЯРНОТО ТОРЕНЕ НА РАПИЦАТА

Пурпурно оцветяване на листната периферия при дефицит на сяра

Сярата е четвъртия по значение хранителен макроелемент за растенията. В миналото ниското съдържание на сяра в почвите е било компенсирано от използването на обикновен суперфосфат (11%S). Нуждата от сярно торене се повишава при системното торене с високи норми NPК торове, получаване на високи добиви и намаляване на почвеното органично вещество. В последно време сярното торене стана по-актуално с въвеждането на високодобивни сортовe рапица.

РОЛЯ НА СЯРАТА В РАПИЦАТА

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември 2012

ЕКСТРЕМНАТА СУША И ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ УНИЩОЖАВАТ ПОСЕВИТЕ

Това лято ще се запомни с тежка и продължителна суша през юни и юли, съпроводена с екстремно високи температури на много места в света. Без съмнение най-рано и с най-голяма тревога беше коментирана от световната общественост сушата в САЩ и по специално в най-добрия земеделски район на страната – Царевичния пояс (Среден запад). Това е естествено, тъй като САЩ е най-големият износител на три основни за прехраната на човечеството култури – царевица, соя и пшеница и следователно с най-силно влияние върху снабдяването и цените на хранителни продукти на световните пазари.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли/Август 2012

БЪЛГАРСКОТО КИСЕЛО МЛЯКО - МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Българското кисело мляко не е просто само един хранителен продукт. То е свързано с историята и бита на българина, придобило е широка популярност в света и с основание се счита, че има статута на „ национална културна ценност”. Традиционно българите консумират кисело мляко почти ежедневно и са считани за шампиони по годишна консумация от 22 кг сред европейските народи. Утвърдена е вярата в многостранните полезни действия на киселото мляко, които противодействат на редица болести и в крайна сметка удължават живота.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Юли/Август 2012

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРОЗДЕ И ВИНО В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА НАМАЛЯВА

Лозарството и винарството са рентабилен подотрасъл на селското стопанство, свързано с бита и традициите на народа от далечното минало. Той е особено важен за икономиката на страната, тъй като от малка площ (2-3% от земеделските земи) и често на относително бедни почви, се получават добри приходи и се ангажира работна ръка. Гроздето е калорична и качествена храна с добре изразени диетични и лечебни свойства, които укрепват организма и помагат за лекуването на редица болести.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Юли/Август 2012

Страници

randomness