Абонирайте се, за да четете пълния текст на статиите

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРОЗДЕ И ВИНО В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА НАМАЛЯВА

Лозарството и винарството са рентабилен подотрасъл на селското стопанство, свързано с бита и традициите на народа от далечното минало. Той е особено важен за икономиката на страната, тъй като от малка площ (2-3% от земеделските земи) и често на относително бедни почви, се получават добри приходи и се ангажира работна ръка. Гроздето е калорична и качествена храна с добре изразени диетични и лечебни свойства, които укрепват организма и помагат за лекуването на редица болести.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Юли/Август 2012

Страници