Абонирайте се, за да четете пълния текст на статиите

КАК СЕ ПРАВИ УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВЕНИТЕ РАЙОНИ

КАК СЕ ПРАВИ УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Фактът, че близо 64% от обработваемите площи в Австрия се намират в необлагодетелствани райони с различни ландшафтни структури непозволяващи развитието на индустриално земеделие, сам по себе си подсказва, каква е спецификата на австрийското земеделие.

Автор: 
Мартин Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Декември 2018

ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ

ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ

12-та конференция на Институт по аграрна икономика към Селскостопанска академия, Национален изследователски институт - Варшава и Аграрен университет - Пловдив
АНАЛИЗ, ДИСКУСИЯ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Автор: 
Мариела Илиева
Рубрика: 
Брой : 
Ноенври 2018

ДОБРА РЕКОЛТА ОТ ГРОЗДЕ И ТАЗИ ГОДИНА

ДОБРА РЕКОЛТА ОТ ГРОЗДЕ И ТАЗИ ГОДИНА

Между 150 и 160 хил. тона ще приберем за винопроизводство.
РЕКОЛТА

Автор: 
Мариела Илиева
Брой : 
Ноември 2018

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В АГРИКУЛТУРАТА У НАС

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В АГРИКУЛТУРАТА У НАС

Създаването, развитието и успехът на малките и средните предприятия в агрикултурата са сред основните бъдещи приоритети при осъществяването на радикалните промени в отрасъла през следващите 5 - 7 години. А преобладаващата част от производителите, чиято продукция е предназначена за пазара, носят стопанските характеристики на представители на малкия и средния бизнес. По тази причина техните проблеми, трудности, перспективи и възможности за развитие определят до голяма степен и бъдещето на този отрасъл, както и намирането на възможни алтернативи за развитието му.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2018

Страници

randomness