Вредители по складираното зърно и храни

Вредители по складираното зърно и храни

Загубите на зърнени продукти, причинени от складовите неприятели могат значително да надминат дори полските загуби на реколтата растения в процеса на тяхното отглеждане. По данни на ФАО (световната организация за прехрана към ООН) загубите от складови неприятели всяка година надвишават 65 млн. тона зърно. Вредителите по зърното на житните и бобовите култури и техните продукти провеждат своя жизнен цикъл и се размножават в складовете за съхранение. В резултат на тяхната жизнена дейност не само се унищожават големи количества запаси, но и влошават тяхното качество, като  замърсяват зърното и брашното с екскременти, остатъци от ларвите и телата на измрелите неприятели. Повреждането причинено от гъгриците води до чувствително влошаване на хлебопекарните качества на брашното, в резултат на което хлябът придобива тъмен цвят, неприятен вкус и мирис. Консумацията на брашно от такова зърно води до стомашно-чревни разстройства и хранителни отравяния. Зърнен фураж, заразен със складови акари причинява стомашно-чревни разстройства при селскостопанските животни, аборти при бременните свине и крави и в отделни случаи до смърт на натровените животни. Вредните гризачи не само унищожават складовите продукти и материали, но са много опасни в епидемиологично отношение като разпространители на тежки заболявания по хората и животните – чума, холера, туларемия, коремен тиф, дизентерия и др.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Ноември 2014
randomness