ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕOВЛАЖНЯВАНЕТО И НАВОДНЯВАНЕТО ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕOВЛАЖНЯВАНЕТО И НАВОДНЯВАНЕТО ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

Вече години наред климатичните аномалии в България стават все по-очевидни и изненадващи. Страната живее между две екстремални състояния на климата – трайни засушавания и периодични сезонни валежи, съпроводени с преoвлажняване и наводняване на земеделските култури. И през последната година сме свидетели на нестандартно и необичайно съчетание на условията: трайна, суха и топла есен, мека безснежна зима, хладна пролет и изобилни валежи през април, продължаващи и през май. Последователно за земеделците възникваха тревоги: за прерастване на есенните посеви, възможни зимни повреди вследствие на недобро закаляване, малки водни запаси на почвата и опасност от пролетна суша, а напоследък - заплахи от преовлажняване и наводняване на посевите. Прогнозите за май са повишени валежи в съчетание с високи температури. Май и юни е сезона на градушките, които вероятно ще повишат опасността от бедствени събития на земеделските посеви.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Май 2014
Рубрика: