ЗА ПО-ЕКОЛОГИЧНО СЪОБРАЗНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НАСТОЯВА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА

ЗА ПО-ЕКОЛОГИЧНО СЪОБРАЗНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ПОЗВОЛЯВАТ ДА НЕ СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ВАЖНОСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА
Предложените реформи в общата селскостопанска политика за времето след 2021 година няма да покрият амбициозните усилия на Брюксел по отношение на едно по-екологично насочено и по-силно производимо земеделие. Това се казва в становище на  европейската сметна палата в Люксембург. Експертите намират за недостатъчни точките касаещи задължението на отделните страни членки за отчетност.

Когато Европейската комисия публикува своите предложения за новата ОСП след 2020 година , тя изтъкна, че  околната среда и опазването на климата ще са сред основните и приоритети. Според експертите на сметната палата обаче в направените предложения липсват достатъчно инструменти за постигане на тези цели, още повече, че те не са достатъчно ясно дефинирани.Така например остава неясно, как ще се оценява или измерва степента на екологосъобразност на ОСП. Освен това от публикуваната оценка на комисията не става ясно как новата селскостопанска политика ще допринесе за постигане на заложените цели свързани с опазването на климата, ето защо те я оценяват като нереалистична. Експертите са установили, че по-голяма част от предложените политически опции се различават незначително от сега действащите правила в ОСП. Нещо повече, както и досега по-голяма част от бюджета за земеделие се предвижда да отива за директни плащания за фермерите на база на хектар собствена или ползваема земя. Този инструмент позволява да не се вземе предвид важността на околната среда и не показва по този начин, как ще се  постигнат икономически равномерни доходи на земеделските производители. Чрез реформите се въвеждат основополагащи промени по отношение на практическото разместване на аграрната политика като центърът на тежестта се измества от еднаквите правила върху производителността, нещо което се приветства от експертите на сметната палата. Те са на мнение обаче, че предложението на ЕК за промени не съдържа реални елементи, които са задължителни за създаването на една система на производителност. Новата ОСП според тях има нужда от повече стимули за увеличаване на производителността, както и от по-ясни цели, които да са свързани с производството, резултатите и влиянието от дейността на фермерите. Друга основна промяна на ОСП е свързана с поставянето на ниво ЕС на способността за подпомагане на плащанията в ОСП. Въвеждането на ограничения в предложения модел на плащания, най-вероятно ще доведе до известни колебания в сигурността в рамката на проверките. Проверяващите експерти на сметната палата обръщат внимание на това, че би трябвало да се извършват все по-малко и по-малко проверки и контрол.

Автор: 
Мартин Иванов - По материали на euractiv.de
Брой : 
Февруари 2019
Рубрика: