ЗАЩО И КАК ДА ОТГЛЕЖДАМЕ БЯЛ ТРЪН

бял трън

В продължение на 2000 години белият трън (Silybun marianum) е използван като естествен лек при различни заболявания, особено на черния дроб, жлъчния мехур и бъбреците. Днес много научни изследвания показват, че силимаринът, открит в състава на белия трън  ефективно защитава черния дроб от всякакъв вид токсини, включително от токсините, съдържащи се в много лекарствени медикаменти. Силимаринът има много мощни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които подпомагат регенерацията на чернодробните клетки и пълноценното възстановяване на черния дроб. Белият трън е растение на дългия ден и изисква интензивно осветление. На терени, които не се огряват добре от слънцето, добивите и съдържанието на силимарин се понижават. Добре развитата коренова система, сравнително бързият начален темп на нарастване и едрите кожести листа, които засенчват рано почвата, обуславят ксерофитния характер и издръжливостта на растенията на суша. По-големи са изискванията към влага през ранните фази от вегетацията – покълване,  поникване и оформяне на розетките. Острите засушавания през фазите наливане и узряване на семето понижават посевните му качества. Възможността белият трън да се отглежда без напояване се реализира по-успешно, когато се отглежда на дълбоки, влагоемни и добре обработени почви с неутрална реакция на почвения разтвор. Неподходящи за него са както глинестиtте, така и много леките песъчливи почви.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Май 2019