ЗЕМЕДЕЛИЕ ОТ ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ

ЗЕМЕДЕЛИЕ ОТ ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ

Днес в рамките на едно поколение се извършват много повече промени, отколкото за век назад, припомни вицепремиерът Томислав Дончев при откриване третия ден на Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“ („2gether 4 Strong Digital Agriculture“). Той се  проведе от 18 до 20 април 2018 г. в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС и беше организиран от FAO - Организацията на ООН за прехрана и земеделие и Института за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите. В политическия панел на дискусиите му участваха делегациите на Франция, Унгария, Словакия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Турция. Изложенията им се оказаха реален коректив за нивото на готовност на българската държава и реалното  приложение на изискванията за иновациите и цифровото земеделие у нас. А експерти, фермери и представители на информационните технологии от Европа и балканските държави представяха своите проекти в тази област. В този контекст България се представи с перспективата ресорните й институции да изготвят обещаната от високата трибуна на форума национална стратегия за цифровизиране на родното земеделието. Като отложен старт или просто надежда за бизнеса и фермерите дойде и новината, че до края на годината министерството на земеделието ще отвори прием по дългоочакваната мярка 16.1 за създаване на оперативните групи между бизнес и наука, финансирани по линия на Европейското партньорство за иновации. В същото време „в земеделския сектор пакетът от традиционни предизвикателства е голям - обеми на произвежданата продукция, опазване на околната среда,  решаване на проблема с изхранване на европейското население с висококачествена храна, полезна за здравето, борбата с изменението на климата, системи и бюджети за субсидиране и подпомагане на сектора, живота в селските райони. За да бъдем обаче в крак с пулса на времето, днес ние имае нови  предизвикателства. Нововъведенията се движат с такива темпове, че ако искаме поне да бъдем със същата скорост, трябва да бъдем много бързи“, припомни вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на форума. „Абсолютно недопустимо е да коментираме приоритетно индустрия 4.0, да говорим  за връзките й с образованието, с администрацията и т. н. и да не проведем същия разговор и за земеделието“, прозвуча предупреждението на българския вицепремиер. Като отзвук, в рамките на форума, беше декларира ното от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов намерение  за координирани действия между отделните министерства по разработване на Национална стратегия за цифровизиране на земеделието и агро-хранителния сектор или т.нар. „Земеделие 4.0“ – земеделие от четвърто поколение. Тя ще се прави в диалог със земеделския бранш и Ай Ти бизнеса. В нея трябва да  бъде заложен факта, че въвеждането и усвояването на новите технологии изисква нови умения и знание от фермерите. Затова повишаването на информираността и организирането на обучения на регионално ниво ще е от съществено значение в стратегията. А продължаване на развитието на инфраструктура  за широколентов интернет в селските райони ще е важна предпоставка за постигане на успешна цифрова трансформация в селското стопанство до 2020 г. у нас. Специален фокус върху обновяването на поколенията и ролята на младите хора за целенасочено внедряване на дигиталните технологии в  земеделския бизнес ще има бъдещата стратегия.

Автор: 
Мариела Илиева
Брой : 
Май 2018
Рубрика: 
randomness