Земеделската кооперация „Нива – 93“ е възродена като птицата Феникс след ликвидационен смерч

Земеделската кооперация „Нива – 93

Земеделската кооперация „Нива93“ в силистренското с. Проф. Иширково, е прекрасен пример за успешн сдружаване на дребни собственици на земеделска земя. Родена преди четвърт век в бурните години на прехода, с надежда да се съхрани разпадащото се  земеделие в селото, днес тя е водеща аграрна и икономическа структура в Силистренска област, достойна да влезе в учебниците по история и аграрна икономика. Кооперацията обработва близо 30 000 декара земя с 12 вида зърнено-житни и етерично-маслени  култури - кориандър и резене. Отглежда близо 2000 декара трайни насаждения – кайсии, сливи, праскови и череши, като част от тях са сертифицирани като биологични. Добива и мед от 620 броя пчелни семейства. Кооперацията е заложила и семепроизводни посеви при почти всички зърнено-житни култури. Естествено стопанство с такива мащаби се поддържа с модерен машинно-тракторен парк. Тя е и единствената в страната, която има своя синдикат, а целта е работещите в нея да се чувстват защитени. Извършва и социална дейност, като между 100 и 120 хил. лв. годишно се дават за стипендии, за сватби, за новородени, както и помощи за стари хора и в такива със затруднено положение.

Автор: 
Ива АЛЕКСАНДРОВА
Брой : 
Декември 2018
randomness