ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ

ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ

12-та конференция на Институт по аграрна икономика към Селскостопанска академия, Национален изследователски институт - Варшава и Аграрен университет - Пловдив
АНАЛИЗ, ДИСКУСИЯ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
относно „Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС“ предложи от 18 до 20 септември традиционната за сектора българо-полска конференция. И тази година нейни организатори бяха Института по аграрна икономика към българската Селскостопанска академия, Института по Икономика на селското стопанство и продоволствието - Национален изследователски институт- Варшава и Аграрният университет в Пловдив.
Откривайки 12-годишното й издание заместник-ръководителят на посолството на Република Полша в София, Анджей Мойковски акцентира върху дългогодишните и ползотворни контакти между двете страни и видимите резултати при сътрудничеството в аграрния отрасъл.
РАВНОСМЕТКАТА
в контекста на настоящия 100-годишен юбилей на българо-полските дипломатически отношения беше аналитична и респектираща. Сподели я д-р Ярослав Годун - директор на Полския културен институт в София, в качеството си на домакин на събитието. Приветствен адрес на българския министър на земеделието, храните и горите Румен Порожанов поднесе Цветомира Стайкова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“. По думите й „предизвикателствата в сектора и за двете страни са свързани със запазване на продоволствената сигурност и на биоразнообразието. А политиката за развитие на селските райони е важна за просперитета на селското стопанство, за осигуряване на препитание, заетост и за задържане на населението в тях. Затова в настоящия програмен период Програмата за развитие на селските райони разширява възможностите за нови актуални приоритети, като иновации и управление на риска. „В същото време прекомерната бюрокрация се изтъква като съществена пречка за успешно постигане целите на сегашната политика. За да осигурят необходимото опростяване и синхронизация между първи и втори стълб държавите-членки ще трябва да вземат решенията си не по отделно, а в рамките на структуриран процес, който ще се реализира чрез създаване на  статистически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП). Всяка стана членка ще трябва да извърши задълбочен анализ за конкретните си нужди, като посочи как ще използва осигуреното по нея финансиране“, припомни Цветомира Стайкова. Извеждане на научните  изследвания и иновациите извън лабораториите и отвеждането им в полето и на пазарите. Това е едно от новите предизвикателства, при които ОСП ще трябва да играе водеща роля, припомни приветствения адрес на българския министър на земеделието, храните и горите

Автор: 
Мариела Илиева
Брой : 
Ноенври 2018
Рубрика: